کانالهای ارتباطی با فروشگاه اینترنتی صندلی کودک به شرح ذیل میباشد:

آدرس:

تهران – تهرانپارس – خیابان جشنواره – خیابان زهدی – میدان والفجر- خیابان اسکندری- پلاک 21 – واحد 4
کد پستی: 1657634616
تلفن: 77964884 – 021
موبایل: 29 29 009 0930
– 009 68 68 0919
رامین قاسمی

ایمیل های ارتباطی صندلی کودک:

sandalikoodak@gmail.com

به ما ایمیل بفرستید